Meny Stäng

1. Allmänt

Denna Integritetspolicy beskriver hur Nilssonstyle samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då hur Nilssonstyle tillhandahåller varor och tjänster i anslutning till köp och övrig kontakt med Nilssonstyle, såsom besök på webbplats.

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

1.3 Notera att integritetspolicyn inte tillämpas på personuppgifter som du lämnar till någon av våra samarbetspartners (t.ex. genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners i samband med ett erbjudande). Vi tar inget ansvar för den personuppgiftsbehandling som utförs av våra samarbetspartners.

2. Personuppgiftsansvarig

Nilssonstyle, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Nilssonstyles webbplats, besöker Nilssonstyles webbplats eller när du på annat sätt har kontakt med Nilssonstyle. Informationen som samlas in från dig krävs för att du ska kunna ingå avtal med Nilssonstyle och för att Nilssontyle ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som är kund hos Nilssonstyle

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund är:

 • Namn
 • Identifikationsnummer (personnummer och/eller kundnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Betalningsuppgifter, uppgifter om valt betalsätt och betalningshistorik
 • IP-adress och information om din användning av Nilssons Tagels webbplats
 • Platsinformation från dina mobila enheter, t.ex. mobiltelefon eller surfplatta
 • Uppgifter om dina köp
 • Angivna kundval om dina produkter och tjänster
 • Ärenderelaterad korrespondens (t.ex. personuppgifter som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst)

5. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för samt vad som avtalats. Därefter raderas dina kunduppgifter.

6. Ändring av integritetspolicy

Nilssonstyle har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn och detta meddelas via vår hemsida.

7. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Nilssonstyle har därför vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

8. Dina rättigheter

11.1 Nilssonstyle ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

11.2 Nilssonstyle kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller ofullständiga.

11.3 Du har bland annat rätt att av begära

a. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att när som helst (gratis en gång om året) begära ett registerutdrag avseende vilka personuppgifter vi har om dig.

b. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

c. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de t.ex. inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter.

d. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.

11.4 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i ett allmänt använt och maskininläsbart format.

11.5 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

9. Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller utöva någon av dina rättigheter. Vår kontaktinformation hittar du nedan:

Nilssonstyle
Kattfotsvägen 7
29591 Bromölla


Telefon: 0738544649
E-post: info@nilssonstyle.se